PDA

View Full Version : Lovedeartemp2 for bo-blog 2.1duchienan
09-09-2009, 12:33 PM
Skin 3 cột bây giờ có rất nhiều bạn thích dùng, nhưng skin 2 cột vẫn đang còn có người dùng, mình post skin 2 cột này lên hy vọng một số bạn sẽ thích và dùng thử, nó khá đẹp.

Tên skin - template: LoveDear Temp2 Todou9
Phiên bản: 2.0
Tác giả: LoveDear
Trang chủ: www.LoveDear.com.cn (http://itvnn.net/www.LoveDear.com.cn)
Download skin LoveDear2 for Bo-blog 2.1.x from Mediafire: Kích thước 128KB

Download (http://www.mediafire.com/?eclzzn2qzdi)
http://i585.photobucket.com/albums/ss294/congtoandotnet/lovedear.jpg

kute9xpro.com
09-09-2009, 12:40 PM
không dùng nhưng vẫn thank vì tinh thần share!