PDA

View Full Version : Một số modules dạng cột cho bo-blogduchienan
09-09-2009, 01:09 PM
1. Module Thông tin cá nhân:
Tên khối :Contact
Mô tả khối: Thông tin cá nhân
Kích họat ngay? : Yes
Ẩn giấu: Không chọn gì
Chữ lên dòng: Thông tin cá nhân
Mặc định mở?:Mở cột này
Nội dung cột:

<b>Name:</b> Mai Đức Hiền<br>
<b>Sex:</b> male ♂
</br>
<b>Location:</b> Vietnam<br>
<b>Job:</b>SV</br>
<b>YM:</b>
Chang_trai_co_don862003<br>
<b>EMail:</b>
<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>
</br>
<b>About me: </b>
<A href="./blog/">duchienblog.co.cc</A>2. Module từ điển
Tên khối :Tudien
Mô tả khối:Tra cứu từ
Kích họat ngay? : Yes
Ẩn giấu: Không chọn gì
Chữ lên dòng:Từ điển
Mặc định mở?:Mở cột này
Nội dung cột:<form name="vdict" method="get" action="http://vdict.com/gateway.p... (http://vdict.com/gateway.php%22) target="_blank">
<input name="word" id="word" size="26" maxlength="100" type="text">
<br>
<select name="dictionary">
<option value="0">All</option>
<option value="1" selected="selected">Eng - VN</option>

<option value="2">VN - Eng</option>
<option value="3">VN - VN</option>
<option value="4">VN - French</option>
<option value="5">French - VN</option>
<option value="6">Computing</option>
<option value="7">Eng - Eng (Wordnet)</option>

</select>
<br>
<input name="Submit" value="Submit" type="submit">
</form>3. Module: chọn skin
Các bước tương tự:
Bạn phải thay tên skin mà bạn đang có (tự cập nhật).
Thêm đoạn : NewSkin


<div class="panel">
<div class="panel-content" id="sidebar_skinselector" style="display: block">

<script language='JavaScript1.2' type='text/javascript'>
<!--
function showimage() {
//if (!document.images) return;
document.images.preview.src = 'template/' + getSelectedValue( 'templateform', 'tem' ) + '/thumb.jpg';
}
function getSelectedValue( frmName, srcListName ) {
var form = eval( 'document.' + frmName );
var srcList = eval( 'form.' + srcListName );

i = srcList.selectedIndex;
if (i != null && i > -1) {
return srcList.options[i].value;
} else {
return null;
}
}
-->
</script>
<div style="text-align:center"><form action='/blog/index.php' method='post' name='templateform' id='templateform'>
<p style="margin:2px; margin-bottom:5px; padding:3px; border: solid #EEE; text-align:center; width:86%; height:120px; overflow:hidden"><img src="template/love/thumb.jpg" name="preview" alt="Skin" /></p>
<select name="tem" id="mod_templatechooser_jos_change_template" class="button" onchange="showimage()">
<option value='4color'>4color</option><option value='07nycn'>07nycn</option><option value='0606sky'>0606sky</option><option value='itheme' selected='selected'>itheme</option><option value='light'>light</option><option value='newyear2007t'>newyear2007</option><option value='sunfishworld'>sunfishworld</option>
</select> <input type="submit" value='Chọn' /></form></div></div></div>4. Module: q.c google
Các bước tương tự:


<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5089340690770278";
google_ad_width = 180;
google_ad_height = 90;
google_ad_format = "180x90_0ads_al";
//2007-09-26: blog
google_ad_channel = "3473410023";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndi... (http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js%22%3E)
</script>5. Từ đâu tới (trang web thống kê những truy cập từ các nước trên thế giới)
(Chỉ để vui mắt chứ không có con số cụ thể. Các bạn nên dùng analytics của google. Miễn phí nhưng cực hay.)
Bạn vào : http://clustrmaps.com/admi... (http://clustrmaps.com/admin/register.php) lập 1 tài khoản. Bước này không phải hướng dẫn vì quá dễ. Kích hoạt tài khoản trong email. Đăng nhập vào sẽ thấy ngay code.

6. Alexa
(cũng để vui mắt và theo một số ý kiến, đưa alexa ranking vào sẽ giúp alexa đánh giá website đúng hơn)
- Vào : http://alexa.com/site/site...
(http://alexa.com/site/site_stats/signup)- Chọn một trong những form bạn thích. Điền địa chỉ url website vào trong ô. Click Build Widget sẽ có code cho bạn.

Với những cách tương tự, bạn có thể đăng ký 1 số dịch vụ có sẵn bằng cách copy code của nó vào. Ví dụ:

Shout box: http://cbox.ws/

Chat qua yahoo, msm... : http://www.plugoo.com/

tuananhtg
25-09-2009, 03:55 PM
Cài sao đây? chẳng biết xài gòy!

master01
25-09-2009, 05:27 PM
Cài sao đây? chẳng biết xài gòy!
bạn vào admincp ->Qlis chung -> thiết lập khối -> khối bên rồi coppy paste nó vào là ổn