PDA

View Full Version : Giúp em sữa lỗi : " Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted..."kimhien1989
09-09-2009, 03:01 PM
Em mới cài đặt 1 cái forum bằng VBB 3.8.3,sau đó em thử post 1 bài lên để test thử thì nó báo lỗi :
"Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 30156 bytes) in C:\wamp\www\forum\includes\class_dm.php on line 217".

Anh chị nào biết thì giúp em sữa lỗi với ?Em cảm ơn nhiều !

hau_ooo
09-09-2009, 03:16 PM
#1. Sửa php.ini: (hay nằm trong thư mục cài Windows)
Tìm và sửa giá trị này:

memory_limit = 8M
Sửa 8 thành 16 | 32 | 64 tùy bạn (MB) vì localhost của bạn mà. Restart lại Apache hay Webserver để có tác dụng.

#2. Cách này có thể can thiệp cả trên host (phải chạy Apache) chứ không chỉ localhost (may nếu server nó cho phép)
Bạn mở file .htaccess ngoài thư mục gốc cài phpBB3, VBB , thêm dòng này lên đầu file hay cuối fle đều được, miễn đừng "chen ngang" những dòng khác đang có:

php_value memory_limit 16M

kimhien1989
09-09-2009, 03:48 PM
#1. Sửa php.ini: (hay nằm trong thư mục cài Windows)
Tìm và sửa giá trị này:

memory_limit = 8M
Sửa 8 thành 16 | 32 | 64 tùy bạn (MB) vì localhost của bạn mà. Restart lại Apache hay Webserver để có tác dụng.

#2. Cách này có thể can thiệp cả trên host (phải chạy Apache) chứ không chỉ localhost (may nếu server nó cho phép)
Bạn mở file .htaccess ngoài thư mục gốc cài phpBB3, thêm dòng này lên đầu file hay cuối fle đều được, miễn đừng "chen ngang" những dòng khác đang có:

php_value memory_limit 16M

Anh ơi , em cài bằng VBB 3.8.3 chứ ko phải PHPBB , anh chỉ dẫn lại giúp em đi !

hau_ooo
09-09-2009, 03:54 PM
Như nhau cả .
Chỉnh file .htaccess mà
nếu ko có file đó thì tạo file mới với nội dung php_value memory_limit 16M

admin
09-09-2009, 04:50 PM
Bạn sửa file php.ini như hau_ooo hướng dẫn, nếu không được bạn mở file includes/config.php chèn code sau bên dưới đoạn <?php :


ini_set('memory_limit', 32 * 1024 * 1024);

kimhien1989
09-09-2009, 05:21 PM
Như nhau cả .
Chỉnh file .htaccess mà
nếu ko có file đó thì tạo file mới với nội dung php_value memory_limit 16M

Cảm ơn anh nha , em làm theo cách của anh được rồi.