PDA

View Full Version : Cài đặt bộ gõ tiếng việt cho bo-blogkute9xpro.com
09-09-2009, 03:53 PM
1. Mở file admin/admin_header.php nằm trong Blog tìm đoạn :

<script type="text/javascript" src="images/js/adminmenu.js"></script>
thêm ngay bên dưới:

<script type="text/javascript" src="images/js/him.js"></script>
2. Mở file template/giao-dien-cua-ban/elements.php tìm tất cả:

<script type="text/javascript" src="images/js/common.js"></script>
thêm ngay bên dưới:

<script type="text/javascript" src="images/js/him.js"></script>
Thế là xong rồi đó các bạn .....
link download : http://nhacmoi.cc/files/him_0.rar