PDA

View Full Version : [SKin Boblog] Z-HiTechadmin
03-03-2010, 11:24 AM
Demo: http://nhom.biz

http://zack-alex.uk.to/blog/template/Z-hitech/thumb.jpg

http://www.mediafire.com/?mz35dqm0nnz

thegioitenmien
30-05-2010, 06:21 AM
Skin này có vẻ ná ná itvnn nhỉ. Thích hitech

chauthai.net
09-06-2010, 07:59 PM
cũng tạm thử phát coi than'k