PDA

View Full Version : không hiện chữ kí VBB 4.0.2Brian37628
03-03-2010, 07:16 PM
Sao forum của em không thể hiện chữ kí cá nhân được,đã thử nhiều cách search trên mạng nhưng vẫn không được.

Brian37628
03-03-2010, 10:10 PM
giúp em với!! :MatCuoi:

admin
03-03-2010, 10:19 PM
Bạn mở template postbit (posstbit_legacy) tìm dòng


<!-- / edit note -->
</vb:if>Thêm đoạn code sau vào dưới

{vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
<vb:if condition="$post['signature']">
<blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_signature_end}

Brian37628
03-03-2010, 10:25 PM
vẫn không được admin ah,mình search trong praser manager,từ khóa: Allow Signatures
thì nó báo thế này:

<strong>As of vBulletin 3.6.0 RC1</strong>
<ul>
<li>The <strong>Allow Signatures</strong> option has been removed. If you had this option disabled, you should use signature permissions to deny signatures for specific usergroups.</li>
<li>Apple&trade; has updated the iTunes podcast categories. We have followed suit and updated the categories within vBulletin. You will need to edit any podcasting forums and update to the proper category</li>
</ul>

..::Songuku95::..
03-03-2010, 10:34 PM
Bạn vào admincp -> User Group -> chọn nhóm nào đó -> Kiểm tra có cho dùng chữ kí hay không

admin
03-03-2010, 10:35 PM
Bạn vào Search in Templates chứ không phải Search in Phrase, rồi gõ từ "postbit" để tìm template postbit rồi sửa lại như hướng dẫn trên

Nếu vẫn chưa hiển tị thì bạn vào ACP -> Usergroups -> Usergroup Manager-> Edit nhóm cần cho sử dụng chữ kýtại mục Can Use Signatures chọn Yes

Brian37628
03-03-2010, 10:36 PM
bạn xem dùm mình

Allow Signatures option has been removed. If you had this option disabled, you should use signature permissions to deny signatures for specific usergroups.đã làm theo các cách trên nhưng vẫn ko được bạn à

Brian37628
03-03-2010, 10:39 PM
Bạn vào Search in Templates chứ không phải Search in Phrase, rồi gõ từ "postbit" để tìm template postbit rồi sửa lại như hướng dẫn trên

mình hiểu ý bạn,vì mình cũng có biết 1 chút về vbb,nhưng cái này nghĩa là sao bạn

Allow Signatures option has been removed