PDA

View Full Version : Admin làm ơn chỉ mình đóng khung phần THANKkth9x
07-03-2010, 03:53 PM
Mình đã sử dụng mod đóng khung như của ITVNN. Mong admin chỉ mình cách đóng khung phần mod thank. Mình cảm ơn nhiều :MatCuoi (12):

kth9x
07-03-2010, 07:21 PM
Up để đc support!!!!!!!!!!!!!!!!

admin
07-03-2010, 07:49 PM
Mod thanks bị lỗi phần này, mình đã fix cho ITVNN bạn xem hướng dẫn cách fix lỗi tại topic http://itvnn.net/showthread.php?6860-Giúp-đỡ-về-postbit_legacy