PDA

View Full Version : Avartar Header Like ITVNNo0okokojumbo
07-03-2010, 06:34 PM
Cho mình xin cái avartar phía trên giống của itvnn đi bạn ơi

admin
07-03-2010, 07:23 PM
Cho mình xin cái avartar phía trên giống của itvnn đi bạn ơi

ITVNN dùng mod Advanced Header V2 Rework, bạn tham khảo tại topic http://itvnn.net/showthread.php?7086-Advanced-Header-V2-Rework

Ngoài ra còn mod tương tự để bạn tuỳ thích lựa chọn Alternative Header V3 (http://itvnn.net/showthread.php?7088-Alternative-Header-V3)

o0okokojumbo
07-03-2010, 10:44 PM
nhưng mình thích cái của bạn hơn......... hjc......... tiện thể cho mình xin luôn cái bộ rank admin, smod của bạn nha..... thanks :MatCuoi:

Kid
11-03-2010, 06:12 AM
nhưng mình thích cái của bạn hơn......... hjc......... tiện thể cho mình xin luôn cái bộ rank admin, smod của bạn nha..... thanks :MatCuoi:

Rank thì bạn có thể save trực tiếp bằng tay về mà ^^

o0okokojumbo
11-03-2010, 04:29 PM
He he... ok... mình đã làm được òi :MatCuoi: