PDA

View Full Version : C++ cần biếtChienMCHN
12-12-2023, 11:04 PM
Ngôn ngữ C++ được Bjarne Stroustrup phát triển từ ngôn ngữ C từ cuối thập niên 1970.
C++ là một phiên bản mở rộng của ngôn ngữ C, kết hợp tất cả các tính năng đã có của C.
C++ được coi như là ngôn ngữ bậc trung (middle-level), kết hợp các đặc điểm và tính năng của ngôn ngữ bậc cao và bậc thấp.
C++ có thể dùng để lập trình nhúng, lập trình hệ thống, hoặc những ứng dụng, game…
C++ là ngôn ngữ "đa hướng". Nghĩa là nó hướng cấu trúc giống C và có thêm một tính năng cực kỳ quan trọng đó là tính năng hướng đối tượng. Các bạn sẽ được học phần hướng đối tượng của C++ trong serial Lập trình hướng đối tượng C++.
C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biết trên thế giới.