PDA

View Full Version : Video giáo trình lập trình C sharp từ cơ bản -nâng caothanhtutni
09-03-2010, 10:43 PM
Đây là toàn bộ giáo trình mình sưu tầm rất lâu nay post lên down về học rất bổ ích đó. Đặt biệt là đối với các bạn yêu c#.
Chúc các bạn học thật giỏihttp://code.vn-new.com/mods/smileys/images/smilie1.gif
CD1:
http://www.ziddu.com/download/8894353/1.TaoVaLuuProj.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8894354/1.ChuongTrinhDauTien.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8894355/1.LopVaDoiTuong.avi.html
CD2:
http://www.ziddu.com/download/8894351/2.SolutionExplorer.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8894352/2.BienVaKieuDuLieu.avi.html
http://www.ziddu.com/download/88946812.ThuocTinhVaPhuongThuc.avi.html
CD3:
http://www.ziddu.com/download/8894679/3.HamVaKhoiTao.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8894680/3.AutoHide.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8894682/3.PhepToanVaBieuThuc.avi.html
CD4:
http://www.ziddu.com/download/8894686/4.BieuThucIf.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8894687/4.BreakPoint.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8894688/4.KeThua.avi.html
CD5:
http://www.ziddu.com/download/8894905/5.DieuKhienTruyXuat.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8894906/5.ToolBox.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8894907/5.BieuThuc_Switch.avi.html
CD6:
http://www.ziddu.com/download/8895153/6.BieuThuc_For.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895154/6.Properties.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895155/6.NameSpace.avi.html
CD7:
http://www.ziddu.com/download/8895151/7.BieuThuc_WhileAndDowhile.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895152/7.DynamicHelp.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895156/7.TinhDaHinh.avi.html
CD8:
http://www.ziddu.com/download/8895313/8.Abstractclass_and_Sealedclass.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895315/8.Mang_Array.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895313/8.Abstractclass_and_Sealedclass.avi.html
CD9:
http://www.ziddu.com/download/8895314/9.DoiSoVaDongLenh.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895316/9.Watch.avi.html
CD10:
http://www.ziddu.com/download/8895227/10.Ham.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895298/10.CommentRegion.avi.html
CD11-12-13-14:
http://www.ziddu.com/download/8895224/11.ImmediateWindow.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895226/12.Layout.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895228/13.SmartTasks.avi.html
http://www.ziddu.com/download/8895225/14.Snippet.avi.html

vjettjeppto
11-05-2010, 09:58 AM
Bạn ơi sao không cho vao link mediafire.com vậy?

duonghungmanh
26-07-2010, 07:58 PM
sao chi co tieng khong co hinh day ban

lambp
17-01-2011, 11:45 PM
bạn thật là biết làm khó bạn up lên đây thì dăn chát cả ngày chua hết