PDA

View Full Version : Help. ai giúp em tim mấy mod nay với em tim mãi không thấyse7en01
10-03-2010, 05:35 PM
1.Bộ smiles Yahoo + Yoyo kooL
2. Đóng khung bài viết
3. Bộ gõ AVIM cho Admincp và Diễn Đàn
4. đóng khung avatar nữa em tim trên rum nung ma khi cai thi nó bị lệch ra ngoài lun.
có mod nào tạo khung trả mời nhanh nhi forum minh cho em luôn. :MatCuoi:

Kid
11-03-2010, 06:00 AM
1.Bộ smiles Yahoo + Yoyo kooL
2. Đóng khung bài viết
3. Bộ gõ AVIM cho Admincp và Diễn Đàn
4. đóng khung avatar nữa em tim trên rum nung ma khi cai thi nó bị lệch ra ngoài lun.
có mod nào tạo khung trả mời nhanh nhi forum minh cho em luôn. :MatCuoi:

Đa số các mod trên đã ở trong rum rồi bạn chịu khó search nhé.Ko có cái nào thì bạn post lên mình sẽ giúp^^