PDA

View Full Version : Bị flood khi gởi bài viết mới, có ai biết khôngse7en01
11-03-2010, 09:35 AM
khi em gởi bài viết mới thi no xuất hiên một trang trắng và có một chử flood, nhưng bài viết vẫn được đăngm phải back ra chứ không tu chuyển và bài viết