PDA

View Full Version : [help] Sitelinkenguyenngochuy
12-03-2010, 10:03 AM
Bác Admin ơi sao cái site link của em cài rồi nhưng khi add logo thi logo có chút xíu ah. không to như cái add site link của itvnn. Em đã thử đi add cái logo của em trên forum khác thì nó vẫn thấy rõ và to đúng kích cỡ bác giúp em với cho em xin cái mod hoặc cách chỉnh.

admin
12-03-2010, 11:12 AM
Bạn mở template forumhome_pfc_sitelink_img , tìm dòng:


width="88px" height="31px"

Bạn sửa lại chiều rộng và chiều cao của logo cho phù hợp

nguyenngochuy
12-03-2010, 04:43 PM
Bác admin cho em hỏi có cái sitelinke nào mà cái logo nó chạy tự động từ trái sang phải không?

nguyenngochuy
14-03-2010, 09:54 AM
có ai giúp hok? cho hỏi vbb 4.0.2 có Mod site links mà logo chạy từ trái sang phải ko?

admin
14-03-2010, 12:57 PM
Đây là code chạy từ trái sang phải, bạn tham khảo nhé


<marquee align="center" direction="left" height="65" scrollamount="2" width="100%">
nơi chèn code text hoặc logo
</marquee>

nguyenngochuy
14-03-2010, 02:00 PM
mà chèn cái này ở đâu?

nguyenngochuy
14-03-2010, 10:51 PM
chèn ở đâu vậy admin.nói rõ đi

..::Songuku95::..
14-03-2010, 10:57 PM
Bạn cài cái mod quảng cáo vào
Nếu mod đó mà không có chế độ tự động chạy thì bạn thêm code html như admin đã nói

nguyenngochuy
15-03-2010, 09:46 AM
Mod nào anh chỉ em với?Mà anh em nào có MOD thông báo mà có thể chèn album ảnh được cho em xin?