PDA

View Full Version : Bánh kem thế này ko ăn hơi phíjeehoon
15-03-2010, 02:03 PM
http://vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20090921/img_1253498813.jpg

http://vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20090921/img_1253499723.jpg

http://vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20100126/img_1264493637.jpg

http://vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20091111/img_1257905737.jpg

http://vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20091216/img_1260927987.jpg

http://www.vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20090620/img_1245465865.jpg

http://vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20091229/img_1262058703.jpg

http://vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20090923/img_1253672971.jpghttp://vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20090910/news_001252598090.jpg

Gái bản

http://www.vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20100223/img_1266937290.jpg

Nguồn Vinacuoi.vn (http://www.vinacuoi.vn)

nhock_quậy
20-03-2010, 06:47 PM
http://vinacuoi.vn/upload/vinacuoi/image/20090921/img_1253498813.jpgcái này còn ghê gớm hơn cả topic của songuku95 mà sao chẳng ai nói năng gì !

hanhkhat
20-03-2010, 06:51 PM
cái bánh kem này quả là một nghệ thuật:MatCuoi (21):