PDA

View Full Version : Share code bo-blog full modadmin
19-03-2010, 11:12 AM
Demo: http://sinhviennhachoa.com/blog/

Hướng dẫn cài đặt:
B1: Tạo data import file sinhvie1_blog.sql
B2: Cấu hình lại 2 file /blog/data/config.php và file log/plugin/fengyinrating/rating/_config-rating.php

Vậy là xong

Download:
Code: http://azsharing.com/r6m0djuvc5xb/blog.rar.html => Pass: sinhviennhachoa.com
Database: http://azsharing.com/a4bc8avmjy3o/si...og.sql.gz.html (http://azsharing.com/a4bc8avmjy3o/sinhvie1_blog.sql.gz.html)

thanhvu.design
04-05-2010, 02:24 PM
Demo http://ytuongvn.org

User/Pass: thanhnt/123456hy

smart_tt12
20-05-2010, 10:23 PM
Pass đăng nhập đâu bạn , có phải admin không ? Mà sao đăng nhập lại bị đẩy ra thế ? Help me .

master01
20-05-2010, 11:03 PM
viết tiếng việt đi bạn, bạn có thể vào host ,đổi lại tên đăng nhập theo ý bạn

vinacu
04-12-2015, 01:39 PM
sao không có link hoạt động nữa vây, bo-log là gi? giao diện có giống với blog này không hnlandmark51.com