PDA

View Full Version : Chi phí và lãi suất giao dịch rút tiền thẻ tín dụngtdskposhcm
22-03-2024, 10:38 AM
Chi phí giao dịch là khoản chi phí mà bạn phải trả cho mỗi giao dịch rút tiền. Mỗi ngân hàng sẽ có những quy định cụ thể đối với khoản phí này. Hiện nay đa số các ngân hàng quy định tính phí rút tiền thẻ tín dụng theo hai cách là khoản phí cố định hoặc tính dựa trên phần trăm số tiền rút. Cần đọc kĩ quy định liên quan đến chi phí do ngân hàng quy định trong hợp đồng tín dụng để nắm rõ cách tính phí đối với mỗi giao dịch rút tiền thẻ tín dụng.
Lãi suất là một phần quan trọng. Đây là lãi suất phát sinh sau khi bạn thực hiện giao dịch rút tiền thẻ tín dụng thành công. Phần lãi suất này ảnh hưởng trực tiếp đến dư nợ tín dụng tổng thể. Đối với giao dịch rút tiền thẻ tín dụng cần đặc biệt chú ý là lãi suất sẽ được áp dụng ngay lập tức. Vậy nên cần cố gắng rút ngắn thời hạn thanh toán để hạn chế bớt lãi suất.