PDA

View Full Version : Trợ giúp cách mở file của c ++6.0it_2010
20-03-2010, 08:07 AM
http://pic70.picturetrail.com/VOL1832/12921110/22992208/384408276.jpg
dùng Win32 API. mình tạo ra 1 dialog sau đó dùng toolbox để vẽ như hình bên trên. bây giờ em muốn hỏi làm sao để mình bấm vào open để nó mở ra hộp thoại để mình chọn file + mở ra đúng vị trí. như desktop thì khi bấm vào open thì sẽ mở ra hộp thoại ở desktop + tên đường dẫn sẽ hiện vào ô bên cạnh.
C ++ 6.0 dùng win32 application. không phải MFC
:MatCuoi (56): Hoặc ai có thể sửa dùng mình chương trình sau