PDA

View Full Version : Những quả trứng ngộ nghĩnhnhock_quậy
20-03-2010, 09:29 PM
http://itvnn.net/attachment.php?attachmentid=1092&d=1269094857
http://itvnn.net/attachment.php?attachmentid=1093&d=1269094937


http://tuvanonline.com/sites/new.tuvanonline.com/files/trung181009.jpg
http://img.tuvanonline.com/files/hinhanh/trung1810092.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/2.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c34.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c22.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c14.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c5.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c12.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c27.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/1.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c26.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c24.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c6.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c25.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c18.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c19.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c7.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c8.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c17.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/9C/4B/c20.jpg

hanhkhat
20-03-2010, 10:15 PM
hình đẹp quá, ai mà nghĩ ra mấy cái này hay thiệt.
người tìm ra cũng giỏi:D

caheomaccan
20-03-2010, 11:27 PM
:MatCuoi (20): đúng nhóc way luôn kiếm ở đâu vậy bạn. ngộ nghĩnh nhỉ.:MatCuoi (42): đập trứng làm ốp la nèo! :MatCuoi (10):

chosanbo
03-04-2010, 12:35 PM
Kute nhỉ :)

Khéo tay thật.

lemylinh
08-04-2010, 07:05 PM
Uhm khéo tay thật, mà ko biết ở đâu bán he, mua tặng honey :">