PDA

View Full Version : Demo ứng dụng với mô hình 3 layersangcntp
22-03-2010, 07:40 PM
Phần I:

Đối với những nhà phất triển phần mềm thì dường như ai cũng biết và sử dụng mô hình 3 lớp vào ứng dụng của mình để việc phát triển và bảo trì được dễ dàng. Trong loạt video này sẽ giúp bạn ứng dụng mô hình 3 lớp vào 1 bài toán cụ thể

Link: http://cione.com.vn/247-demo-3-layer-demo-ung-dung-voi-mo-hinh-3-layer-p1 (http://cione.com.vn/247-demo-3-layer-demo-ung-dung-voi-mo-hinh-3-layer-p1)
[/URL]

Demo ứng dụng với mô hình 3 layer P2-1 (http://cione.com.vn/247-demo-3-layer-demo-ung-dung-voi-mo-hinh-3-layer-p1)
Ở video này chúng ta sẽ cùng làm một ứng dụng áp dụng mô hình 3 tier trên cơ sở dữ liệu quan hệ trên đơn bảng. Ứng dụng chúng ta ví dụ là phần mềm quản lý bán hàng.
Link: [URL]http://cione.com.vn/252-mo-hinh-3-tier-layer-demo-ung-dung-voi-mo-hinh-3-layer-p2-1Phần IIỞ video này chúng ta tiết tục sẽ cùng làm một ứng dụng áp dụng mô hình 3 tier trên cơ sở dữ liệu quan hệ trên đơn bảng. Ứng dụng chúng ta ví dụ là phần mềm quản lý bán hàng.
Link: http://cione.com.vn/253-mo-hinh-3-layer-demo-ung-dung-voi-mo-hinh-3-layer-p2-2
Chúc các bạn học tốt. :MatCuoi (35):
(http://cione.com.vn/253-mo-hinh-3-layer-demo-ung-dung-voi-mo-hinh-3-layer-p2-2)

hoangnguyen1611
28-07-2010, 08:42 PM
cam on rat nhieu may ban ah!!!!!!!!!!:MatCuoi (20):

hanhkhat
28-07-2010, 09:13 PM
đối với việc viết phần mềm quản lý thì mo hình 3 layer là không thể thiếu được.
thanks bạn vì bài viết:MatCuoi: