PDA

View Full Version : Hướng dẫn xây dựng mô hình mvc trong PHPsangcntp
22-03-2010, 09:35 PM
Khi viết code bằng PHP bạn thường viết theo kiểu tất cả mọi thứ đều đổ lên một trang.Từ code PHP , HTML , các xử lý , kết nối đều trên một trang , việc này không hề giúp bạn làm công việc tốt hơn . Không những vậy nó còn làm cho mô hình lập trình của bạn càng rắc rối hơn. Để thực hiện quản lý tốt code của mình và thực hiện sửa chữa , nâng cấp tốt hơn bạn nên xây dựng theo chuẩn , ở đây xin giới thiệu bạn chuẩn mvc cho PHP giúp bạn hiểu thêm về vấn đề này.

Link:Download (http://cione.com.vn/248-huong-dan-xay-dung-mo-hinh-mvc-trong-php)