PDA

View Full Version : Mods Tạo quảng cáo bên dưới bài viết đầu tiên cho PhpBBhau_ooo
10-09-2009, 08:13 AM
Cái này dành cho ace nào ngại hack mod
1) Nhược điểm : không có quản lý trong ACP , chỉ có 1 quảng cáo ( có thể khắc phục )
2) Ưu : nhanh - gọn - nhẹ

Ý tưởng bộc phát sau khi post cái Sent link yahoo, có lẽ đã có người khác làm rồi :sexy_girl:

- ACP ---> tab Giao diện -------> Khuôn mẫu ------------> Chọn styles cần sửa : Sửa
- Sửa file viewtopic_body.html

Tìm dòng :


<!-- IF postrow.S_DISPLAY_NOTICE -->

<span class="gensmall error"><br /><br />{L_DOWNLOAD_NOTICE}</span>

<!-- ENDIF -->

<!-- IF postrow.SIGNATURE -->

<fieldset>

<legend><span class="gensmall" style="color: #000000;">{L_SIGNATURE}: </span></legend>

{postrow.SIGNATURE}

</fieldset><br />

<!-- ENDIF -->
Thêm vào trên đó :<!-- IF postrow.S_FIRST_ROW -->

<div style="font: 9pt Tahoma;margin-top: 20px;text-align: center;">

<strong>Kick vào quảng cáo để ủng hộ diễn đàn nhé</strong><br />

<script type=text/javascript> var widget_id =16695; var widget_width= "468"; var widget_height= "100";</script><a href="http://chodientu.vn" title="Tài trợ bởi Chợ Điện Tử - Ebay"></a><script type=text/javascript src="http://widget.adnet.vn/adnet_java.js"></script><script type=text/javascript>document.write('<iframe ALLOWTRANSPARENCY=true width="'+widget_width+'" height="'+widget_height+'" frameborder="0" scrolling="No" hspace="0" vspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" src='+adnet_domain_name+'></iframe>'); </script>

</div>

<!-- ENDIF -->
Phần mã trên chỉ là mình ví dụ thôi. Các bạn tuỳ ý thay đổi kích cớ và script theo ý muốn để phù hợp với 4rum nhất .

Đoạn code quảng cáo sẽ hiện lên ở bài viết đầu tiên tại mỗi trang .

Với đoạn mã


<!-- IF postrow.S_FIRST_ROW -->
xxxxxxxxxxxxxx
<!-- ENDIF -->
Có thể tuỳ biến nhiều tiện ích . Hãy chia sẻ cùng mọi người ý tưởng của bạn nhé