PDA

View Full Version : Cần giúp ảnh động trên banner!nguyenms
01-04-2010, 06:50 AM
Chào các bạn! Em đang tập tành làm 1 trang web free tại trang http://sites.google.com/site/ . Em cũng đã làm xong file gif có ảnh động ( xem động bằng trình windows picture and fax viewer của win). Em đã up ảnh ấy lên banner của trang web nhưng lại khg thấy nó chuyển động ??? Xin được giúp đỡ các các bạn!