PDA

View Full Version : Mãnh Hổ Tô Khất Nhimanufire
06-04-2010, 02:52 PM
Mãnh Hổ Tô Khất Nhi
Đạo diễn: Viên Hòa Bình
Diễn viên: Triệu Văn Trác, Châu Tấn, Châu Kiệt Luân, Dương Tử Quỳnh
Nhà sản xuất: Edko Films Ltd.
Thể loại: Võ Thuật
Độ dài: 116 phút
Quốc gia: Hong Kong
Năm sản xuất: 2010

http://movie.zing.vn/Movie/resources/images/picture/54/True-Legend-poster.jpg