PDA

View Full Version : giúp em export cơ sỡ dữ liệu của VBB bằng WAMP?kimhien1989
10-09-2009, 02:31 PM
em sử dụng WAMP làm để giả lập webserver,sau đó em vào giao diện Phpadmin của WAMP để export cơ sỡ dữ liệu từ forum làm bằng VBB.Sau khi export em được 1 cái file có đuôi .sql ( nhưng nặng tới 6.8 mb) .Sau đó em import cái file này vào 1 máy tính khác thì nó báo lỗi
"No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16."

Em phải giải quyết vấn đề này như thế nào , làm sao em có thể export và import 1 cách trơn tru . Xin anh chị giúp đỡ vì em còn ít kiến thức ?Em cảm ơn nhiều !

hau_ooo
10-09-2009, 02:39 PM
file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration

nó báo là file SQL quá lớn .
Có thể chỉnh sửa config tại máy tính đó hoặc chia nhỏ file SQL thành nhiều file rồi import

Phần mềm chia đây http://nhacmoi.cc/files/SQLDumpSplitter.zip

kimhien1989
10-09-2009, 03:04 PM
nó báo là file SQL quá lớn .
Có thể chỉnh sửa config tại máy tính đó hoặc chia nhỏ file SQL thành nhiều file rồi import

Phần mềm chia đây http://nhacmoi.cc/files/SQLDumpSplitter.zip
em làm được rồi cảm ơn anh nhiều nha!