PDA

View Full Version : Linq Democuongtm
13-04-2010, 12:06 AM
Trước khi dowwnload về nhớ đọc kỹ hướng dẫn download hả các bạn

1. Tắt Chương trình Download Manager (IDM)
2. Sử dụng Firefox hoặc Chrome để Download
3. Click vào dòng 'Free Lotto - 1 Page Registration' hay 'Free Lotto - Vietnam'
4. Điền đầy đủ thông tin với 1 Email thật (Không trùng Email)
5. Postal code: 70000
6. Region va country: vn
7. Click vào dòng 'Click To Release Your Winnings'
8. Click OK
9. Chương trình tự động Download
Chú ý: Download nhiều lần rút điện Modem ra cắm điện lạ
Linq Demo Download (http://www.envirofile.org/download/25716)
Linq Example Download (http://www.envirofile.org/download/25717)
Linq Guide Download (http://www.envirofile.org/download/25715)
Chúc thành công