PDA

View Full Version : Tạo địa chỉ e-mail đuôi @msn.comTinTucABC
18-04-2010, 10:05 PM
Ngoài đuôi @hotmail.com hoặc @live.com, người dùng dịch vụ mail của Microsoft còn có thể đăng ký đuôi @msn.com.

Để đăng ký e-mail có đuôi @msn, trước hết bạn cần truy cập vào đây (https://accountservices.passport.net/reg.srf?ns=msn.com&sl=1&lc=1033) rồi điền đầy đủ thông tin tài khoản như hình dưới:


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AD/AD/1.jpg


Nhấp Continue để tiếp tục.Ở trang tiếp theo, người dùng bổ sung các thông tin cá nhân của mình.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AD/AD/2.jpg


Nhấp Continue lần nữa để tiếp tục. Ở bước cuối cùng, bạn nhập vào email của mình vào khung bên cạnh như yêu cầu rồi nhấp I Accept là hoàn tất.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AD/AD/3.jpg


Sau đó, nhấp nút Continue để bắt đầu đăng nhập vào hòm thư cá nhân.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AD/AD/4.jpg


Về sau, nếu muốn đăng nhập vào trở lại, bạn nhớ gõ vào đầy đủ địa chỉ email như đã đăng ký, có cả phần đuôi @msn.com.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AD/AD/5.jpg


Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Kinh-nghiem/2010/04/3BA1ADAD/