PDA

View Full Version : muốn tắt bộ gõ viettyping trong forum VBB thì làm sao ?kimhien1989
11-09-2009, 10:54 AM
em cài bộ gõ viettyping cho forum vbb nay em muốn tắt nó đi thì em phải làm sao ?

DaiThanh
11-09-2009, 11:40 AM
Bạn Disable hay Uninstall nó luôn cũng được, remove mấy file js mà bạn đã thêm vào!

kimhien1989
11-09-2009, 11:49 AM
Bạn Disable hay Uninstall nó luôn cũng được, remove mấy file js mà bạn đã thêm vào!

Ý em nói là chỉ tắt nó đi thôi.Ví dụ như khi mình không muốn xài thì mình tắt nó , khi nào cần thì mình bật nó lên lại . Mình có thể làm vậy được ko?

DaiThanh
11-09-2009, 11:51 AM
Bạn Disable mod mà bạn đã cài.

hau_ooo
11-09-2009, 02:28 PM
Ý em nói là chỉ tắt nó đi thôi.Ví dụ như khi mình không muốn xài thì mình tắt nó , khi nào cần thì mình bật nó lên lại . Mình có thể làm vậy được ko?

Bộ gõ Viettyping thì sử dụng phím F9 để điều khiển !
Nhấn F9 để tắt - bật chức năng gõ Tiếng Việt

kimhien1989
11-09-2009, 04:06 PM
Bộ gõ Viettyping thì sử dụng phím F9 để điều khiển !
Nhấn F9 để tắt - bật chức năng gõ Tiếng Việt
Cảm ơn anh , anh hiểu ý của em nè.Thanks các anh rất nhiều.

DaiThanh
11-09-2009, 04:13 PM
Nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nha bạn!