PDA

View Full Version : Summer Time, xanh, đẹpannhat
11-09-2009, 08:35 PM
Demo ảnh:

http://data.sinhvienit.net/imgs1/SinhVienIT.Net---846_Pig_summer_demo.png
Sản phẩm của HQTH Group


Upload: Giải nén ra, có cái thư mục HQTH, up nguyên thư mục đó ngang hàng với index, nếu đã có thư mục HQTH thì up theo đường dẫn HQTH/pig/summer


Cái skin nỳ chạy ngon trên IE thế kỉ 21, FF, .... nhưng trừ 1 đại gia là IE6

Nguồn: HQTH

http://sinhvienit.net/@forum/attachments/skin-vbb-3-8-x/936d1244996241-summer-time-xanh-dep-hqth_summer.rar


http://nhacmoi.cc/files/summer-time-xanh-dep-hqth_summer.rar

toinghe
16-09-2009, 07:47 AM
cái này cũ rồi mà