• Partner Area
    • Chương trình khuyến mãi khi chuyển dịch vụ về 123HOST Việt Nam Anh Hùng - Thông tin truyền thông

Registration

Ghi Danh Với ITVNN FORUM - Diễn đàn công nghệ thông tin

Thông tin bắt buộc

Hãy nhập tên mà bạn muốn đăng nhập và được biết đến trên ITVNN FORUM.

Xin chọn mật mã cho hồ sơ của bạn. Chú ý: mật mã được phân biệt bởi chữ 'thường' và 'HOA'.

Xin thông báo đúng địa chỉ email của bạn.

Hai mươi bốn chia Hai bằng mấy? (chú ý: trả lời bằng chữ thường tiếng Việt không dấu, viết liền)

Thông Tin Cần Bổ Sung

Chọn giới tính

Ngày sinh và tuổi sẽ được hiển thị tại thông tin cá nhân trên diễn đàn. Bạn có thể sử dụng chức năng Tùy chọn bên dưới để ẩn thông tin này.

Bổ Túc Thông Tin

Xin cho biết thành viên nào đã giới thiệu bạn tới ITVNN FORUM - Diễn đàn công nghệ thông tin, nếu không xin bỏ trống.

Tất cả những thời gian trong diễn đàn này sẽ được chỉnh cùng với múi giờ nơi bạn đang cư ngụ để mang lại sự thuật tiện cho việc theo dõi của bạn.

Nếu bạn cư ngụ tại những quốc gia Tây Phương (đặc biệt là Âu Mỹ) thời gian sẽ được tự thay đổi theo mùa Hạ và Xuân. (ví dụ: Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối.)

Bạn điều hành diễn đàn đôi khi cần gởi những thông tin liên lạc với bạn, nếu bạn không muốn những thông tin đó có thể tắt đi.

Nội quy Diễn Ðàn

Ðể tiếp tục việc ghi danh, bạn phải đồng ý với những quy định như sau:

Nội quy diễn đàn

Đăng ký thành viên để diễn đàn này là miễn phí! Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng bạn tuân theo các quy tắc và các chính sách bên dưới. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản, xin vui lòng kiểm tra 'Tôi đồng ý "hộp kiểm và bấm' Tiếp tục ... ' nút dưới đây. Nếu bạn muốn hủy bỏ đăng ký, bấm vào đây để trở về diễn đàn.

Quy Luật Diễn Ðàn

Việc ghi danh vào diễn đàn hoàn toàn miễn phí.
Trước khi ghi danh tất cả đều phải đồng ý với những quy ước sau:

  • Tất cả bài gởi đều phải viết bằng tiếng Việt đầy đủ các dấu nếu không sẽ bị xóa bỏ.
  • Xin đừng bàn về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích.
  • Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.
  • Xin hãy cư xử hoà nhã với nhau! Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức công kích, mạ lị nào nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể.
  • Xin đừng gởi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.
Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước. Ðây là một diễn đàn có tính cách cá nhân vì vậy nội dung bài gởi chúng tôi sẽ không chịu một trách nhiệm nào.