Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Đăng nhập:

Chào mừng bạn đến với ITVNN FORUM - Diễn đàn công nghệ thông tin.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hỏi/Ðáp để biết cách dùng diễn đàn. Để có thể tham gia thảo luận bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.


 • Partner Area
kết quả từ 1 tới 1 trên 1
Tăng kích thước phông chữ Giảm kích thước phông chữ
 1. #1
  itnamdinh's Avatar

  Trạng thái
  Offline
  Tham gia ngày
  May 2011
  Thành viên thứ
  45979
  Tuổi
  39
  Giới tính
  Bài gởi
  10
  Level: 21 [?]
  Experience: 31,336
  Next Level: 38,246
  Cảm ơn 14
  Cảm ơn 10 lần / 6 Bài viết

  Default [vB4] Template Postbit_legacy đẹp  

  MÌnh không rành code thấy cái này đẹp chỉ Leech về cho các bạn:
  Demo
  2rnu81c.jpg

  Cài đặt
  Bước 1
  • admincp >> Styles & Templates >> Style Manager >> Theme >> Edit Templates
  • postbit.css: thêm vào cuối đoạn code sau

  PHP Code: 
  /* eTiKeT Postbit_Legacy*/ 

  .eti_postbit_merkezli 
   
  padding-left4px
   
  padding-right2px
   
  padding-top2px
   
  padding-bottom2px
   
  background-color#efefef; 
   
  border-top1px solid #dddddd; 
   
  border-right1px solid #dddddd; 
   
  border-left1px solid #c4c4c4; 
   
  border-bottom1px solid #c4c4c4; 
   
  margin-bottom4px
   
  text-align:center
   -
  moz-box-shadow0 2px 6px #b3b3b3; 
   
  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #b3b3b3; 
   
  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px
   -
  moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px
   -
  webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
   -
  webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};} 
   
  .
  eti_postbit 
   
  padding-left4px
   
  padding-right2px
   
  padding-top2px
   
  padding-bottom2px
   
  background-color#efefef; 
   
  border-top1px solid #dddddd; 
   
  border-right1px solid #dddddd; 
   
  border-left1px solid #c4c4c4; 
   
  border-bottom1px solid #c4c4c4; 
   
  margin-bottom4px
   -
  moz-box-shadow0 2px 6px #b3b3b3; 
   
  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #b3b3b3; 
   
  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px
   -
  moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px
   -
  webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
   -
  webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 

  Bước 2

  • admincp >> Styles & Templates >> Style Manager >> Theme >> Edit Templates
  • postbit_legacy: Thay thế toàn bộ với nội dung sau

  PHP Code: 
  {vb:raw template_hook.postbit_start
  <
  li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}"
  <!-- 
  see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles --> 

   <
  div class="posthead"
   <
  label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"
   <
  span class="postdate {vb:raw post.statusicon}"
   <
  vb:if condition="$show['announcement']"
   <
  span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span
   <
  vb:else /> 
   <
  span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span
   </
  vb:if> 
   </
  span
   </
  label
   <
  span class="nodecontrols"
   <
  vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid']"
   <
  a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a> 
   
  </vb:if> 
   <
  vb:if condition="$show['inlinemod']"
   <
  input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /> 
   </
  vb:if> 
   </
  span
   </
  div
   <
  div class="postdetails"
   <
  div class="userinfo"
   <
  div class="username_container"

   <
  vb:if condition="$post['userid']"
  <
  div class="eti_postbit_merkezli"

   {
  vb:raw memberaction_dropdown
   
   <
  vb:else /> 

  {
  vb:raw post.musername
   
  </
  vb:if> 
   </
  div></div
   


   

   {
  vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left

   

   <
  vb:if condition="$show['avatar']"


   <
  div class="eti_postbit"=class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}"
   <
  center

  <
  img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /> 
  </
  center
   </
  a
   </
  div></vb:if> 
   
  <
  vb:if condition="$post['rank']"

  <
  div class="eti_postbit_merkezli">{vb:raw post.rank
   </
  div> </vb:if>   <
  div class="eti_postbit"
  Status : {vb:raw post.onlinestatus
  </
  div
  <
  vb:if condition="$post['userid']"
   <
  vb:if condition="$post['joindate']"
  <
  div class="eti_postbit"
  {
  vb:rawphrase join_date} : {vb:raw post.joindate}</div></vb:if> 

   <
  vb:if condition="$post['field2']"
  <
  div class="eti_postbit">{vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2}</div></vb:if> 

   <
  vb:if condition="$post['age']"><div class="eti_postbit"
  {
  vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}</div></vb:if> 
   <
  div class="eti_postbit"
  {
  vb:rawphrase 'posts'} : {vb:raw post.posts
   </
  div
   
  {
  vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts
   
   <
  vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"
   
   <
  vb:if condition="$show['infraction']"

  <
  div class="eti_postbit"
  {
  vb:rawphrase infractions} : 
  {
  vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints}) 
   </
  div></vb:if> 
   <
  vb:if condition="$show['reputation']"
   <
  vb:if condition="$show['reppower']"
   <
  div class="eti_postbit"
  {
  vb:rawphrase reppower
  : {
  vb:raw post.reppower
  </
  div


  <
  vb:if condition="$show['reputation']"
  <
  div class="eti_postbit"> <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span
   </
  div></vb:if>    </
  vb:if> 
   </
  vb:if> 
   
   </
  vb:if> 
   {
  vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right
   <
  div class="imlinks"
   {
  vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon
   </
  div
   </
  vb:if> 
   </
  div
   <
  div class="postbody"
   <
  div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>"
   {
  vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start
   <
  vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']"
   <
  h2 class="title icon"
   <
  vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title
   </
  h2
   </
  vb:if> 


   <
  vb:if condition="$post['isfirstshown']"
   {
  vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start
   {
  vb:raw ad_location.thread_first_post_content
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$post['islastshown']"
   {
  vb:raw ad_location.thread_last_post_content
   </
  vb:if> 
   <
  div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>"
   <
  div id="post_message_{vb:raw post.postid}"
   <
  blockquote class="postcontent restore "
   {
  vb:raw post.message
   </
  blockquote
   </
  div

   <
  vb:if condition="$show['attachments']"
   <
  div class="attachments"

   <
  vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"
   <
  fieldset class="postcontent"
   <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend
   {
  vb:raw post.thumbnailattachments
   </
  fieldset
   </
  vb:if> 

   <
  vb:if condition="$show['imageattachment']"
   <
  fieldset class="postcontent"
   <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend
   {
  vb:raw post.imageattachments
   </
  fieldset
   </
  vb:if> 

   <
  vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"
   <
  fieldset class="postcontent"
   <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend
   <
  ul
   {
  vb:raw post.imageattachmentlinks
   </
  ul
   </
  fieldset
   </
  vb:if> 

   <
  vb:if condition="$show['otherattachment']"
   <
  fieldset class="postcontent"
   <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend
   <
  ul
   {
  vb:raw post.otherattachments
   </
  ul
   </
  fieldset
   </
  vb:if> 

   <
  vb:if condition="$show['moderatedattachment']"
   <
  fieldset class="postcontent"
   <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend
   <
  ul
   {
  vb:raw post.moderatedattachments
   </
  ul
   </
  fieldset
   </
  vb:if> 

   </
  div
   <!-- / 
  attachments --> 
   </
  vb:if> 
   </
  div
   </
  div
   <
  vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"
   <
  div class="after_content"
   <
  vb:if condition="$show['postedited']"
   <!-- 
  edit note --> 
   <
  blockquote class="postcontent lastedited"
  <!-- <
  img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> --> 
   <
  vb:if condition="$show['postedithistory']"
   {
  vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
   {
  vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}} 
   <
  vb:else /> 
   {
  vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}} 
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$post['edit_reason']"
   <
  span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason
   </
  vb:if> 
   </
  blockquote
   <!-- / 
  edit note --> 
   </
  vb:if> 
   {
  vb:raw template_hook.postbit_signature_start
   {
  vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig
   <
  vb:if condition="$post['signature']"
   <
  blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote
   </
  vb:if> 
   {
  vb:raw template_hook.postbit_signature_end
   </
  div
   </
  vb:if> 
   <
  div class="cleardiv"></div
   </
  div
   </
  div
   <
  div class="postfoot"
   <!-- <
  div class="postfoot_container"> --> 
   <
  div class="textcontrols"
   <
  span class="postcontrols"
   <
  img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> 
   <
  vb:if condition="$post['editlink']"
   <
  class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a
   <
  span class="seperator">&nbsp;</span
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"
   <
  a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a
   <
  span class="seperator">&nbsp;</span
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$post['replylink']"
   <
  a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> {vb:rawphrase reply_with_quote}</a
   <
  span class="seperator">&nbsp;</span
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$show['multiquote_post']"
   
   <
  class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a
   </
  vb:if> 
   </
  span
   <
  span class="postlinking"
   <
  vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"
   <
  vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1"
   <
  a href="{vb:raw $promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a
   <
  span class="seperator">&nbsp;</span
   </
  vb:if> 
   </
  vb:if> 

   {
  vb:raw template_hook.postbit_controls
   {
  vb:raw post.iplogged
   <
  vb:if condition="$show['reputationlink']"
   <
  span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span
   </
  vb:if> 

   <
  vb:if condition="$show['infractionlink']"
   <
  class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$show['reportlink']"
   <
  class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp
   </
  vb:if> 

   <
  vb:if condition="$show['moderated']"
   <
  img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> 
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$show['spam']"
   <
  img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> 
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$show['deletedpost']"
   <
  vb:if condition="$show['managepost']"
   <
  class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a
   <
  vb:else /> 
   <
  img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> 
   </
  vb:if> 
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$show['redcard']"
   <
  class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a
   <
  vb:elseif condition="$show['bluecard']" /> 
   <
  class="bluecard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/blue-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a
   </
  vb:if> 
   <
  vb:if condition="$post['forwardlink']"
   <
  class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a
   </
  vb:if> 
   </
  span
   <!-- </
  div> --> 
   </
  div
   </
  div
   <
  hr /> 
  </
  li
  {
  vb:raw template_hook.postbit_end

 2. The Following 4 Thank You to itnamdinh For This Useful Post:

  hanhkhat (03-09-2011),hctpro (03-09-2011),Norther (03-09-2011),VNSAF (03-09-2011)


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 14-12-2012, 09:52 AM
 2. Trả lời: 15
  Bài mới gởi: 06-08-2011, 12:00 PM
 3. Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 05-06-2011, 09:12 PM
 4. Login Page Template - HTML Template + PSD (Template Trang Login cực độc cực đẹp)
  By bavuongduongpho in forum Templates , Icons , Graphic Stuffs
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 17-08-2010, 09:04 PM
 5. Flash template #25819 - Templatemonste - Template cho cô dâu rất sáng sủa
  By bavuongduongpho in forum Templates , Icons , Graphic Stuffs
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 04-11-2009, 10:13 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết
 •