Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Đăng nhập:

Chào mừng bạn đến với ITVNN FORUM - Diễn đàn công nghệ thông tin.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hỏi/Ðáp để biết cách dùng diễn đàn. Để có thể tham gia thảo luận bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.


 • Partner Area
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: help lập trình c

Tăng kích thước phông chữ Giảm kích thước phông chữ
 1. #1
  hoangminh97's Avatar

  Trạng thái
  Offline
  Tham gia ngày
  Mar 2017
  Thành viên thứ
  109360
  Tuổi
  22
  Giới tính
  Bài gởi
  1
  Level: 10 [?]
  Experience: 1,040
  Next Level: 1,454
  Cảm ơn 0
  Cảm ơn 0 lần / 0 Bài viết

  Default help lập trình c  

  mn giúp giùm mình phần chương trình này với mai phải báo cáo r
  lỗi: k hiện kq phần đếm
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  #include <ctype.h>
  #include<windows.h>
  #define MAX 100
  int diem;
  int vitri[MAX];
  int DEM=0;
  int cau[MAX];
  char trloi[MAX],ten[30];
  //---------------------------cau truc cau hoi------------------------------
  typedef struct
  {int cau;
  char nd[1000];
  char da;
  }cauhoi;
  cauhoi dulieu[MAX];
  //-----------------------------------khai bao cac ham----------------------
  void xuat(int i);
  void choi(); // xuat cac cau ngau nhien cho nguoi choi chon
  int nap(int linhvuc);
  char traloi() ;
  void ketqua();
  int chon();
  //-------------------------nap cau hoi tu tep vao cau truc--------------------------
  int napch(int linhvuc)
  {
  int i=1; //khoi tao i =1 de nhap vaocau thu 1
  char c;
  int j;
  FILE *f;
  if(linhvuc==1)
  f=fopen("G:/download/cauhoi.txt","r");
  else if(linhvuc==2)
  f=fopen("e:\\mahoa2.txt","rb");
  else
  f=fopen("e:\\mahoa3.txt","rb"); /*chon lua cac tap du lieu tuong tung ma nguoi choi chon*/
  if(f==NULL)
  { //Kiem Tra Ton Tai FILE//
  printf("\n khong mo duoc du lieu ");
  getch();
  return(1) //Khong mo duoc du lieu tra ve 1//
  ;}
  c=!EOF;
  while(c!=EOF) //Xu ly viec nap du lieu tu File//
  {
  j=0;
  dulieu[i].cau=i;
  while(c!=EOF&&(c=fgetc(f))!='#') //trong khi chua ket thuc tep va chua gap ki tu #
  {
  dulieu[i].nd[j]=c; // nap du kieu vao cau thu [i]
  j++;
  }
  c=fgetc(f);dulieu[i].da=(c^'A'); //nap cau tra loi 1 ki tu sau # giai ma//
  DEM=i; // so cau hoi =i;
  i++;
  }
  printf("\nSO CAU:%d",(DEM-1));
  return(0);
  }
  //---------------------------------ham chon tep du lieu------------------
  int chon()
  {
  char nhom;
  do
  {
  printf("\t\t\t <<<CHAO MUNG BAN DEN VOI TRO CHOI>>> \t\t\t\n");
  printf("Chon goi cau hoi\n");
  printf("A.Goi cau hoi 1\t B.Goi cau hoi 2\tC.Goi cau hoi 3\n");
  nhom=toupper(getche());
  }
  while(nhom!='A'&&nhom!='B'&&nhom!='C');
  if(nhom=='A')
  return(1);
  else if(nhom=='B')
  return(2);
  else
  return(3);
  }
  //---------------------------bat dau choi-------------------------------
  void choi() //lay cac cau hoi ngau nhien
  {
  int MANG[MAX],i; //bat dau choi diem =0
  diem=0; //khoi dau so cau hoi k=0
  srand((unsigned int)time(NULL));
  for ( i = 0; i < DEM-2; i++) // Khoi tao ranseed
  {
  MANG[i] = i; //KHOI TAO CAC GIA TRI CUA MANG [MAX]
  vitri[i]=0; // khoi tao gia tri mang vitri =0 lam co hieu
  }
  for (i = DEM - 2; i > 0; i--) //lay cac so ngau nhien
  {
  int r = rand() % (i + 1);
  int tam = MANG[i];
  MANG[i] = MANG[r]; //loai truong hop r=0
  MANG[r] = tam;
  }
  for(i = 0; i <10; i++) //goi cac cau hoi ngau nhien TRANH GOI 0
  {
  xuat(MANG[i]+1);
  trloi[i]= traloi();
  cau[i]=(MANG[i]+1); //luu cac cau tra loi
  if(dulieu[MANG[i]+1].da==trloi[i]) //tranhtruong hop vitri[j]=0;
  {
  diem ++ ;
  vitri[i]=1;
  }
  }
  }
  //---------------------------xuat cau hoi------------------------------------
  void xuat(int i)
  {
  char c;
  printf("\n cau %d",dulieu[i].cau);
  printf(" \n%s",dulieu[i].nd);
  printf("\n---------------------------------------------------------------------");
  }
  //----------------------------tra loi------------------------
  char traloi()
  {
  char c;
  printf("\n\n\t\tnhap cau tra loi : A hoac B hoac C hoac D:\n\n\t\t\t\t");
  do
  {
  c=toupper(getche());
  }while(c!='A'&&c!='B'&&c!='D'&&c!='C');
  return(c);
  }
  //----------------------------ket qua ---------------------------------
  void ketqua()
  {
  int i;
  char t;
  do
  {printf("\n\n\t\tban da hoan tat bai trac nghiem\n");
  printf("\n\n\t\tcac cau ban da tra loi\t\tdap an :");
  for(i=0;i<10;i++)
  {
  printf("\n\n\t\t\tcau:%d",cau[i]);
  printf("\t%c\t",trloi[i]);
  printf("\t%c",dulieu[cau[i]].da);
  if(vitri[i]!=0)
  printf("\t\t\t dung");
  }
  printf("\n\n\t\ttong so cau tra loi dung %d",diem);
  printf("\n\n\t\tbam phim T de thoat : ");
  t=toupper(getche());
  }while(t!='T');
  }
  //---------------------------main------------------------------------
  main()
  {
  int linhvuc ,f;
  char c;
  system("cls");
  do
  {
  tt:
  f=1; //khoi tao co hieu cho f=1;
  linhvuc=chon();
  f=napch(linhvuc);
  if(f==0) //mo duoc du lieu moi co the choi() va co ketqua();
  {
  choi();
  ketqua();
  }
  system("cls");
  printf("\n\n\n\n\n\t\t\t ban muon tiep tuc choi ?(Y/N)");
  c=toupper(getche());
  if(c!='Y'&&c!='N')
  goto tt;
  }while( c!='N');
  }


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết
 •