Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Đăng nhập:

Chào mừng bạn đến với ITVNN FORUM - Diễn đàn công nghệ thông tin.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hỏi/Ðáp để biết cách dùng diễn đàn. Để có thể tham gia thảo luận bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.


 • Partner Area
  • ITVNN HOSTING - Thiết kế website, Cung cấp Domain, Hosting, VPS Việt Nam Anh Hùng - Thông tin truyền thông
kết quả từ 1 tới 2 trên 2
Tăng kích thước phông chữ Giảm kích thước phông chữ
 1. #1
  hau_ooo's Avatar

  Trạng thái
  Offline
  Họ tên
  Đoàn Hậu
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Thành viên thứ
  198
  Đến từ
  Hải Phòng
  Giới tính
  Bài gởi
  858
  Level: 43 [?]
  Experience: 3,398,657
  Next Level: 3,609,430
  Cảm ơn 84
  Cảm ơn 237 lần / 166 Bài viết

  Default Mods RSS đơn giản cho phpBB3  

  Tạo 1 file rss.php với nội dung sau

  PHP Code: 
  <?php
  /*
  *
  * @name rss.php
  * @package phpBB3
  * @version $Id: rss.php,v 1.0 2006/11/27 22:29:16 angelside Exp $
  * @copyright (c) Canver Software
  * @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
  *
  */

  /**
  */
  define('IN_PHPBB'true);
  $phpbb_root_path './';
  $phpEx substr(strrchr(__FILE__'.'), 1);
  include(
  $phpbb_root_path 'common.' $phpEx);

  // Start session management
  $user->session_begin();
  $auth->acl($user->data);
  $user->setup();

  // Begin Configuration Section
  $CFG['exclude_forums'] = '';
  $CFG['max_topics'] = '20';
  // End Configuration Section


  // If not set, set the output count to max_topics
  $count request_var('count'0);
  $count = ( $count == ) ? $CFG['max_topics'] : $count;

  $forumid request_var('fid''');

  // Zeichen
  $chars request_var('chars'200);
  //if($chars<0 || $chars>500) $chars=500; //Maximum
  //$type = request_var('type', 'latest');

  // [+] define path
  // Create main board url (some code borrowed from functions_post.php)
  // We have to generate a full HTTP/1.1 header here since we can't guarantee to have any of the information
  $script_name = (!empty($_SERVER['PHP_SELF'])) ? $_SERVER['PHP_SELF'] : getenv('PHP_SELF');
  if (!
  $script_name)
  {
      
  $script_name = (!empty($_SERVER['REQUEST_URI'])) ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : getenv('REQUEST_URI');
  }
  $script_path trim(dirname($script_name));
  $script_path preg_replace('#[\\\\/]{2,}#''/'$script_path);

  $server_name trim($config['server_name']);
  $server_protocol = ( $config['cookie_secure'] ) ? 'https://' 'http://';
  $server_port = ( $config['server_port'] <> 80 ) ? ':' trim($config['server_port']) . '' '';

  $url $server_protocol $server_name $server_port;
  $url .= ( $script_path != '' ) ? $script_path '' '';

  $viewtopic = ( $script_path != '' ) ? $script_path '/viewtopic.' $phpEx 'viewtopic.'$phpEx;
  $index = ( $script_path != '' ) ? $script_path '/index.' $phpEx 'index.'$phpEx;

  $index_url $server_protocol $server_name $server_port $index;
  $viewtopic_url $server_protocol $server_name $server_port $viewtopic;
  // [-] define path


  //
  // Strip all BBCodes and Smileys from the post
  //
  function strip_post($text$uid)
  {
      
  $text preg_replace("#\[\/?[a-z0-9\*\+\-]+(?:=.*?)?(?::[a-z])?(\:?$uid)\]#"''$text); // for BBCode
      
  $text preg_replace('#<!\-\- s(.*?) \-\-><img src="\{SMILIES_PATH\}\/.*? \/><!\-\- s(.*?) \-\->#'''$text); // for smileys
      
  $text str_replace('&amp;#''&#'htmlspecialchars($textENT_QUOTES)); // html format

      
  return $text;
  }

  // Exclude forums
  $sql_where '';
  if (
  $CFG['exclude_forums'])
  {
      
  $exclude_forums explode(','$CFG['exclude_forums']);
      foreach (
  $exclude_forums as $i => $id)
      {
          if (
  $id 0)
          {
              
  $sql_where .= ' AND p.forum_id != ' trim($id);
          }
      }
  }

  if (
  $forumid != '')
  {
      
  $select_forums explode(','$forumid);
      
  $sql_where .= ( sizeof($select_forums)>) ? ' AND f.forum_id IN (' $forumid ')' '';
  }

  $output '<' '?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?' '>' "\n";
  $output .= '<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">' "\n";
  $output .= '<channel>' "\n";
  $output .= '<title>' strip_tags($config['sitename']) . '</title>' "\n";
  $output .= '<link>' $index_url '</link>' "\n";
  //$output .= '<copyright>Copyright ? 2007-present, yourdomain.com</copyright>' . "\n";
  $output .= '<generator>phpBB3 RSS Builder</generator>' "\n";
  $output .= '<description>' strip_tags($config['site_desc']) . '</description>' "\n";
  //$output .= '<language>de</language>' . "\n";
  /*
  $output .= '<image>' . "\n";
  $output .= '<title>infoMantis Logo</title>' . "\n";
  $output .= '<url>http://www.infomantis.de/download/logo.gif</url>' . "\n";
  $output .= '<link>http://www.infomantis.de/</link>' . "\n";
  $output .= '<width>200</width>' . "\n";
  $output .= '<height>55</height>' . "\n";
  $output .= '<description>infoMantis GmbH</description>' . "\n";
  $output .= '</image>' . "\n";
  */

  // SQL posts table
  $sql 'SELECT p.poster_id, p.post_subject, p.post_text, p.bbcode_uid, p.bbcode_bitfield, p.topic_id, p.forum_id, p.post_time, f.forum_name, u.username
          FROM ' 
  POSTS_TABLE ' as p, ' FORUMS_TABLE ' as f, ' USERS_TABLE ' as u
          WHERE (u.user_id = p.poster_id)
          AND p.post_approved = 1
          AND (f.forum_id = p.forum_id)
          ' 
  $sql_where '
          ORDER BY post_time DESC'
  ;
  $result $db->sql_query_limit($sql$count);

  while( (
  $row $db->sql_fetchrow($result)) )
  {
      if (!
  $auth->acl_get('f_list'$row['forum_id']))
      {
          
  // if the user does not have permissions to list this forum, skip everything until next branch
          
  continue;
      }

      
  // [+] user_id to username
      
  $poster_u append_sid("$url/memberlist.$phpEx"'mode=viewprofile&amp;u=' $row['poster_id']);
      
  $poster '&lt;a href='$poster_u .'&gt;' $row['username'] . '&lt;/a&gt;';
      
  // [-] user_id to username

      // [+] forum title
      
  $forum_title_u append_sid("$url/viewforum.$phpEx"'f=' $row['forum_id']);
      
  $forum_title '&lt;a href='$forum_title_u .'&gt;' $row['forum_name'] . '&lt;/a&gt;';
      
  // [-] forum title

      
  $topic_id $row['topic_id'];
      
  $forum_id $row['forum_id'];
      
  $topic_title $row['post_subject'];
      
  $post_time date('Y-m-d'$row['post_time']);
      
  $viewtopic append_sid("$url/viewtopic.$phpEx"'f=' $row['forum_id'] . '&amp;t=' $row['topic_id']);

      
  $output .= "<item>\n";
      
  $output .= "\t<title>$topic_title</title>\n";

      
  $post_text $row['post_text'];
      
  $post_text censor_text($post_text);
      
  $post_text str_replace("\n"'<br />'$post_text);
      
  $post_text strip_post($post_text$row['bbcode_uid']);
  /* xóa code gốc dùng cho http://NukeViet.VN
      $output .= "\t<description>
      Author: " . $poster . "&lt;br /&gt;
      Forum: " . $forum_title . " &lt;br /&gt;
      Date: " . $post_time . " &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;" . $post_text . "</description>\n";

  // hết code gốc
  // code sửa đổi 28-12-2007 by laser http://mangvn.org
      $output .= "\t<description>
      Người gửi: " . $poster . "&lt;br /&gt;
      Diễn đàn: " . $forum_title . " &lt;br /&gt;
      Ngày gửi: " . $post_time . " &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>\n";
  // hết code sửa đổi
  */
      
  $output .= "\t<link>$viewtopic</link>\n";
      
  $output .= "</item>\n\n";
  }
  $output .= "</channel>\n</rss>";

  header('Content-Type: text/xml; charset=utf-8');
  echo 
  $output;

  ?>
  Lưu lại và upload lên ngang hàng file config.php

  Đặt link tới nó là có 1 file rss ngon lành cành đào

  Nguồn : Nukevn

 2. Thành viên sau đây nói lời Cảm ơn tới hau_ooo cho bài viết hữu ích này:

  l0ve9irl (02-05-2011)

 3. #2
  l0ve9irl's Avatar

  Trạng thái
  Offline
  Họ tên
  www.fun9x.info
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Thành viên thứ
  45337
  Đến từ
  www.fun9x.info
  Tuổi
  28
  Giới tính
  Bài gởi
  12
  Level: 22 [?]
  Experience: 40,352
  Next Level: 49,025
  Cảm ơn 11
  Cảm ơn 0 lần / 0 Bài viết

  Default

  có thể nói rõ hơn được không bạn.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Bộ sưu tập Mods cho vbb 4
  By anhtuanctk32 in forum v4.0.x Modifications
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 29-12-2010, 09:27 AM
 2. Thân mời ACE phpBB3 tại Hà Nội
  By olalavui in forum Miền Bắc
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 01-07-2010, 08:47 AM
 3. Cho em xin mods!
  By truytim123 in forum Hỏi đáp & Thảo luận
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 28-10-2009, 09:34 AM
 4. Mos Blog cho phpBB3
  By hau_ooo in forum Mods
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 16-10-2009, 07:13 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 11-09-2009, 10:09 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết
 •